Parasiter vid resa och vandring

Parasiter vid resa och vandring

Bakterier och parasiter i dricksvatten hör inte hemma i ditt vatten. Se därför till att alltid dricka renat vatten. Akta dig bland annat för parasiter i ditt dricksvatten som Giardia. Dricksvatten utan bakterier och annan ohyra får du genom olika reningsprocesser. Parasiter vid resa och vandring kan hittas i kranvatten och i andra vattendrag.

Parasiter vid resa

De vanligaste parasiterna som man bör känna till är Cryptosporidium och Giardia Lamblia. Dessa parasiter kan man få i sig igenom dricksvattnet. Parasiterna använder oss som värddjur och en vanlig symptom är just Diarré. Det här är den vanligaste anledningen till att turister insjuknar i magsjuka på resa och symptomen går oftast över efter ett par dagar.

Giardia Lamblia

Giardia är inte lika förekommande i Sverige, men pratas desto mer om i USA. I USA anses Giardia vara den största anledningen till diarré som inte uppstår ifrån bakterier.
Giardia lever i människors tunntarm och är en encellig organism som fäster sig på värddjurets slemhinna. Parasiten har både människor och däggdjur som värddjur. Även kräftdjur och fåglar är drabbade. När avföringen ifrån dessa djur lämnas i vatten så infekteras ytvattnet med Giardia parasiten. Parasiten kan överleva i vattnet i flera veckor.

Insjuknar alla av Giardia?

I en del länder där framför allt vattenhygienen är betydligt sämre än här i Sverige. Så har man konstaterat att en stor del av befolkningen är bärare av denna parasit. Framför allt i länder med ett mer tropiskt klimat. Även i Finland har man hittar denna parasit i vattenledningsnätet i Ledinggrad. Alla insjuknar inte av parasiten och personer med nedsatt immunförsvar har större risk att drabbas.

Hur ser symtomen ut av Giardia?

Efter 1 - 3 veckor efter att en person har druckit vatten innehållande Giardia Parasiten, börjar symtomen synas. Vanligast är symtomen diarré, besvär med luftvägarna, uppsvälldhet i buk, svaghet och avsaknad av aptit. Antalet parasiten i tolvfingertarmen och tunn tarmen kan vara så högt och täcka större delen av slemhinnorna, som i sin tur förhindrar upptaget av näring och kan leda till viktminskning. Feber och andra allergiska reaktioner är ovanliga, och symtomen går oftast över efter ett några dagar.

Finns Giardia i Sverige?

I Sverige rapporteras det om ca tusen fall varje år av Giardia. Giardiasis är oftast ifrån asylsökande och flyktingar, men även hos turister och resenärer som kommer hem ifrån utlandet. Relativt få inhemska fall av Giardiasis och Kryptosporidium rapporteras.

Läs mer om Giardia parasiter på smittskyddsinstitutets hemsida.

Giardia, Cryptosporidium | Vanlig magsjuka som turist

Än hur försiktig man är så är det svårt att skydda sig helt ifrån Giardia och Cryptosporidium parasiten i utlandet. Giardia och Kryptosporidium är encelliga parasiter (Protozoer) och finns på många platser direkt i kranvattnet. Att koka vattnet innan du dricker det är en lösning, däremot är det svårt att skydda sig mot parasiterna till 100 %, med anledning till att bland annat frukt sköljs i kranvattnet, och därmed blir frukt och grönt kontaminerat av parasiten.

Än hur försiktig man är som resenär så är det svårt att förhindra att man utsätts av parasiterna. Kom dock ihåg att många turister får lindriga symptomer eller är helt symptomfria.

Andra bakterier i dricksvattnet

Protozoer

(Protozoa) är ett samlingsnamn för olika encelliga organismer och som uppvisar egenskaper som förknippas med vanliga djur. Protozoers cellkropp begränsas utåt av ett membran och omsluter de högre djurens organ. Många protozoer bildar motståndskraftiga cystor när miljöförhållanden är ogynnsamma som vid torka eller brist på föda.

Protozoer förökar sig antingen på könlös väg eller med att kärnan och cytoplasma delar sig till två så kallade ”dotterceller”. Cystorna är tåliga mot stora temperaturvariationer, men klarar inte kokning. Med den tåligheten så kan de leva och infektera i förorenat vatten under en lång tid. Smittspridningen sker via dricksvatten eller föda, samt föremål som har blivit förorenade med avföring.

Så skyddar du ditt dricksvatten

För att skydda dig mot både Parasiter, bakterier och tungmetaller så som kvicksilver rekommenderar vi dig att läsa vår

Guide till vattenrening >

Leave a Reply

All fields are required

Name:
E-mail: (Not Published)
Comment: